Regler

Mer information om Golf GameBook Open och de officiella reglerna för deltävlingarna.

Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna och tidtabellen för Golf GameBook Open när som helst under touren.

Tidtabellen för Golf GameBook Open​

 • Första deltävlingen pågår 15.5 – 11.6.2023

 • Andra deltävlingen pågår 19.6 – 16.7.2023

 • Tredje deltävlingen pågår 24.7 – 20.8.2023

 • Finalen arrangeras på Bro Hof Slott Golf Club 15.9.2023

Regler för deltävlingarna

 • Spelformatet i alla deltävlingar är poängbogey.

 • Totalt arrangeras tre (3) deltävlingar.

 • Alla tävlingsrundor bör vara officiella handicaprundor, vars scorekort är inlämnade med Golf GameBook.

 • Tävlingsrundorna kan spelas på alla slopade banor, vars par är minst 68. Du kan spela från valfri slopad utslagningsplats.

 • Endast 18-hålsrundor godkänns till deltävlingarna.

 • Du måste vara minst 18 år gammal för att delta.

 • Alla deltävlingar har två klasser (2):

  • Players: HCP under 18.4

  • Rookies: HCP 18.4 – 40

 • Från varje deltävling går de 5 bästa spelarna från vardera klass vidare till den nationella finalen som spelas på Bro Hof Slott Golf Club. Totalt går alltså 10 spelare vidare från varje deltävling till det nationella finalevenemanget.

 • Ifall det är oavgjort, väljs de 5 bästa spelarna på basen av lägsta handicap. Spelaren med lägre handicap vinner alltså ifall det är oavgjort mellan två spelare. Ifall det är oavgjort mellan flera spelare, går de spelare med lägst handicap vidare. Om det är oavgjort mellan två spelare med exakt samma handicap lottas vinnaren ut.

 • Finalplatsen kan inte överlåtas till en annan person. Endast spelaren som vunnit kan själv delta i finalen. Om spelaren inte tar emot finalplatsen ges platsen vidare till den spelare som placerade sig som följande i tävlingsresultaten.

 • Deltagarna kan endast ta emot en finalplats. Ifall spelaren vinner en finalplats i två eller flera deltävlingar, ges finalplatsen vidare till den spelare som placerade sig som följande i tävlingsresultaten i deltävlingen.

 • Deltävlingarnas deltagare ger sitt samtycke till att Golf GameBook kan kontrollera rondernas giltighet med hemmaklubb och/eller markör.

 • Deltävlingarnas övriga priser (ej finalplatserna) kommer att lottas ut bland alla deltagare i deltävlingen. Alla spelare som spelat en runda eller mer under deltävlingen deltar i utlottningen.

 • Golf GameBook kontrollerar de bästa resultaten och ifall det finns misstanke om resultatets riktighet kontaktas spelaren eller vid uppenbara fall diskvalificeras resultatet och tas genast bort från resultatlistan. Detta innebär även att deltävlingarnas vinnare tillkännages först efter att resultaten kontrollerats. Nedan listade orsaker till att resultat utesluts:

 1. Skillnaden mellan den spelade rondens resultat är orealistiskt i jämförelsen med nuvarande HCP och resultat.

 2. Det spelade resultatet skiljer sig orealistiskt mycket jämfört med spelarens övriga ronder.

 3. Det framgår tydligt i resultatet att spelformen, istället för individuell poängbogey varit någon annan, t.ex. parspel.

 4. Resultaten innehåller orimligt låga resultat på enstaka hål.

 • Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna för deltävlingarna när som helst under året 2023.

Information om finalen

 • Finalevenemanget arrangeras på Bro Hof Slott Golf Club 15.9.2023.

 • Deltagarna ansvarar själva för alla kostnader som uppstår i samband med ankomst, eventuell övernattning och avresa från och till Bro Hof Slott Golf Club.

 • Golf GameBook står för deltagarnas greenfee, lunch och andra evenemangskostnader.

 • Alla priser och eventuella andra produkter som deltagarna erhåller betalas av Golf GameBook och våra partners.