Nya funktioner

Till den här sidan uppdaterar vi Tournament Managers nya funktioner.

Mars–April 2024

 • Informationsfält för leaderboard
 • Öppna och dela tävlingssida
 • Klasser kan läggas som obligatoriska
 • Begränsa multi-round tävlingar till max. 8 omgångar
 • Integration för Stripe
 • TM-kunder som inte är golfklubbar kan inte längre se spelarnas mejladresser
 • Förbättrad funktion för uppdatering av handicap
 • Ökad bildstorlek för branding

Januari–Februari 2024

 • Habla Español!
 • Årsväljare för kalender
 • Ny förbättrad online betalningslogik 
 • Apple ID inloggning till tävlingsanmälan

Augusti–December 2023

 • Förbättrad mejlbekräftelse vid anmälan
 • Redigering av ofullständiga lag
 • Dolda hål för divisioner
 • Visa antal spelare på tävlingssidan
 • Tour Site – Förbättrad organisering och visning av evenemang
 • Justering av rullningshastighet på TV-leaderboard
 • Nya och förbättrade utskrifter av skyltar för golfbilar
 • Rubriker som är anpassade för mörkare tema
 • Förbättrad Sammanfattningssida
 • Lägg till starthål och tid på spelarlistan som extra information
 • Ändra teebox för spelade veckotävlingsrundor

Juni–Juli 2023

 • HiO beaktas korrekt i tävlingsleaderboards
 • Ny inloggninssida
 • Möjligt att redigera hcp efteråt för ronder spelade under veckotävlingar
 • Onödiga inställningar för veckotävlingar är gömda

Mars–Maj 2023

 • Matchspelsstege
 • Karta över banans placering på Eventsidan
 • Att välja spelformat är nu mer logiskt
 • Förbättringar i upprätthållande och användning av bandata
 • Leaderboarden för veckotävlingar inkluderar nu datum, tee och hcp för spelad rond
 • Möjlighet att anmäla ofullständiga lag till tävlingen

Januari–Februari 2023

 • Responsiv webbsida för tävlingar/event
 • Responsiv webbsida för tourer
 • Import av spelare via golf-id 
 • Automatiskt bindestreck vid inmatning av golf-id 
 • Rapporter – sök rundor och spelare
 • Förbättringar för felhantering
 • Skicka sammanfattningssida till spelarna
 • Förbättringar för användning av tidszoner

December 2022

 • Allmänna förbättringar av verktyget
 • Förbättringar för handicaprelaterade inställningar
 • Bättre synlighet för klasser på webbsidan
 • Håltävlingar nu också synliga ledartavlorna
 • Förbättringar för 9-hålstävlingar

October–November 2022

 • Håltävlingar synliga på webbsidan
 • Admin kan redigera håltävlingsresultat manuellt
 • Förbättringar av hur fel visas
 • Uppdatering av språk och översättningar
 • De sista hålen som är dolda för spelarna är nu synliga för admin
 • De sista hålen som är dolda för spelarna är nu synliga i utskrifter
 • Delvis registrering av lag
 • Förbättringar för lagregistrering
 • Små allmänna förbättringar och korrigeringar

Augusti–September 2022

 • Klasser synliga i admins ledartavlor
 • Ändra spelarnas ordning inom startgrupperna 
 • Förbättringar för hur spelare tas bort från tävlingar
 • Radera endast en rond från multirondtävlingar 
 • Förbättringar för handicaprondsvyn
 • Förbättringar för automatiserade e-postmeddelanden
 • Förbättringar för håltävlingar

Juli 2022

 • Utskrifter:
  • Bilskyltar
 • Möjlighet att dölja fulla grupper och lag
  • Gör det enklare att hantera större event och fylla upp eventuella platser
  • Samma funktion för Spelare och grupper och startlistsektionerna
 • Buggfixar för inställningarna för Event Manager
 • Förbättring och omdesign av Tournament Site
  • All relevant info tillgänglig via “drop-down”-meny
  • Scrollfunktion tillagd i inforutan

Maj–Juni 2022

 • Optimering av prestanda
  • TM verktyget är nu snabbare speciellt i avsnitten Spelare och Startlista i
  • Testat med event med över +350 spelare
 • Nya funktioner för veckotävlingar
  • Sidospel
  • Tiebreak
 • Användarförbättringar för turneringslistan
  • Filter för tävlingarnat: kommande, år, månad
 • Nya utskrifter
  • Resultar
  • Starttider
 • Förbättringar av Excelimport

Mars–April 2022

 • Skicka automatiska e-postmeddelanden från Tournament Manager: Meddela spelare när startlistor har skapats. Finns även möjlighet att skicka hälsningar till spelarna från arrangören (inkl möjlighet att förhandsgranska) (släpptes 10 mars)
 • Förbättringar vid registrering av lagtävlingar (Release 5.4.):
  • Hittills har endast individuella tävlingar haft väntelista, nu kommer det finnas tillgänglig även för lagtävlingar
  • Från väntelistan kan du lägga till spelare till turneringen antingen som lag eller som individer
  • Det blir lättare för spelare att registrera sig, nu kan spelarna registrera sig själv och sina medspelare med golf-id.
 • Bättre översikt av tävlingarna: Möjlighet att gruppera tävlingar årsvis och månadsvis. Som standard visas de senaste och kommande händelserna. (uppskattning 14.4.)
 • Betalning: Möjlighet att betala tävlingsavgifter vid anmälan (uppskattning 20.4.)
 • Förbättringar av veckotävlingar (uppskattning 14.4.): Side game & Tie break (via handicap el spelhandicap)
 • Förbättringar av utskrifter (uppskattningsvis slutet av april/början av maj)
 • Möjlighet att redigera rankingpoäng i resultatlistan när du skickar poäng till order of merit (beräknas slutet av april)
 • Ställa in högsta tillåtna handicap för tävlingen (uppskattning 14.4.)

Februari 2022

 • Kopiera tävling: Kopiera en befintlig tävling (inklusive inställningar, branding, spelare) (släpptes 1 februari 2022).
 • Manuella klasser: Hittills har klasser baserats på automatiska kriterier (HCP, ålder, kön). Du kan nu skapa manuella klasser och låta spelare registrera sig för önskad klass och/eller flytta spelare till rätt klass (släpptes 28 februari 2022)
 • Startlista från omvänd resultatlista: Detta är en funktion som har saknats för multi round. Du kan nu skapa en startlista för nästa omgång i omvänd resultatordning. Urvalet är synligt på samma plats som de övriga startlistealternativen (släpptes 28 februari 2022)
 • Förbättringar av dolda hål: Om du har dolda hål kommer de nu automatiskt att göras tillgängliga för spelare när du publicerar resultaten. Det vill säga att dolda resultat inte längre behöver återställas manuellt från rondinställningen (släpptes 28 februari).

Januari 2022

 • Interna anteckningar: Turneringar → Inställningar → Lägg till interna anteckningar. Dessa är endast synliga för turneringsadministratörer
 • Ta bort alla spelare: Möjlighet att ta bort alla spelare från turneringen samtidigt
 • Skapa tomma lag: Nu kan du skapa tomma lag och grupper via Grupper & Startlista, baserat på antal spelare och storleken på lagen. Efter detta kan du dra och släppa spelare till rätt lag. Dessutom kan du fylla lagen automatiskt.
 • Kopiera turneringar: kopier turneringsinställningar, tournement-site + branding, spelare, grupper och startlista
 • En del buggfixar och UX-förbättringar

2021

 • Nya Tournament Manager släpptes och under året introducerade vi enkelrond (individuellt och lag), multirond (individuellt och lag) och veckoturneringar.
 • Under året hade vi mer än 20 stycken releaser och vi introducerade nya funktioner samt gjorde förbättringar av befintliga. Se korta videon nedan för att få en grundläggande förståelse för produkten.