-10%
Rabatt på a la carte -portioner
10% rabatt på a la carte -portioner i Golf Pirkkalas Bufferi restaurang.
Gäller: T.o.m slutet av juni 2023.