125€
2 x greenfees och en golfbil
Två greenfees och en golfbil 125€
Gäller: Säsongen 2024
180€
Reservera en hel start till rabatterat pris
Hela starten för en Gold-medlem och tre vänner 180€.
Gäller: Säsongen 2024