-10%
Golf Pirkkala - Pirkkala
10% rabatt på a la carte -portioner i Golf Pirkkalas Bufferi restaurang.
Gäller: T.o.m slutet av juni 2023
-10%
Nokia River Golf - Nokia
10% rabatt på a la carte -portioner i Nokia River Golfs Bufferi restaurang.
Gäller: T.o.m slutet av juni 2023