15 maj – 1 september

Årets matchtävling för dig som gillar fyrboll!

Big Green Egg Swedish Matchplay Championship har spelats sedan 1904. I år spelar herrarna på Kungliga Drottningholm den 6-8 juli. Damerna samt paragolfarna spelar på Golf Uppsala – Edenhof den 10-13 augusti.

Nu vill vi ge er alla möjlighet att spela matchspel i ett enkelt och flexibelt tävlingsformat i en tävling öppen för alla. Spela så många ronder du vill, med så många partners du vill och på vilken bana du vill. Big Green Egg Matchplay Challenge – en tävling öppen för alla födda innan år 2009.

Tävlingsformat: Fyrboll matchspel med handicap – hål för hål – över nio hål per rond. I folkmun kallar vi det bästboll. Tävlingen är indelad i tre regioner – Norrland, Svealand och Götaland.

Anmälningar och ledartavlor i Golf GameBook.

Spelaren, i sin region, med de fem bästa resultaten vinner greenfeecheckar från arrangörsklubbar av Big Green Egg Swedish Matchplay Championship samt hotellcheckar från Elite Hotels. Topp 20 i sin region erhåller priser från Big Green Egg.

   

Förutom nedan tävlingsvillkor spelas tävlingarna enligt de gällande publikationerna av:

 1. Regler för golfspel, handicapreglerna och amatörreglerna
 2. Spel- och tävlingshandboken kap 1
 3. Lokala regler på respektive spelplats

 

Deltagare

En spelare måste uppfylla följande tävlingsvillkor för att få delta:

 1. Född 2009 eller tidigare
 2. Medlem i en svensk golfklubb eller i en association som är ansluten till SGF

 

Anmälan

Anmälan görs genom att ladda ner appen Golf Gamebook och registrera sig där. Det finns ingen anmälningsavgift.

 

Tävlingsformat

Spelformen är fyrboll matchspel med handicap – hål för hål – över nio hål per rond.

I fyrboll matchspel spelar två partners (spelare) tillsammans som en sida, matchspel mot en annan sida där var och en av spelarna spelar sin egen boll. Vardera sidans score på varje hål är den lägre av de två spelarnas nettoscorer på det hålet. Den sida som har lägst nettoscore vinner hålet. Har båda sidorna samma nettoscore delas hålet.

Det finns inga begränsningar för hur en sida (ett par), får formeras, dvs vilka spelare som får bilda ett par, så länge båda spelarna uppfyller tävlingsvillkoren för att få delta.

Varje niohålsrond får spelas tillsammans med valfri partner. Man kan spela tillsammans med samma partner hur många 9-hålsronder som helst, man kan möta ett annat par hur många 9-hålsronder som helst och man kan spela samma bana hur många gånger som helst.

Tee

Varje spelare bestämmer själv vilken banvärderad tee hen spelar från. Spelaren måste spela från samma tee samtliga hål en 9-hålsrond.

Handicapslag – beräkning och fördelning

Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap (dvs den siffra som framgår av slopetabellen för damer respektive herrar från den tee spelaren valt) med 0,9 och avrundar produkten till närmaste heltal. 0,5 avrundas uppåt. Spelaren med lägst spelhandicap av de fyra spelarna får 0 handicapslag att fördela. Övriga tre spelare får fördela handicapslag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhandicap. Vardera spelares samtliga handicapslag fördelas enligt index på hålen i stigande följd över 18 hål. Se exempel under övrigt.

Poängberäkning och resultat

Varje spelare samlar poäng individuellt. För varje hål en sida vinner erövrar vardera spelaren i sidan 2 poäng, för varje hål som delas erövrar vardera spelaren i sidan 1 poäng. Det par som erövrar flest poäng i en 9-hålsrond erövrar ytterligare två poäng. Om båda paren erövrar lika många poäng i en 9-hålsrond erövrar båda spelarna i båda paren en (1) poäng vardera. Se exempel under övrigt.

En spelares resultat i tävlingen är summan av poängen i de fem bästa 9-hålsronderna.

För att registreras på den slutliga resultatlistan måste en spelare ha spelat minst fem 9-hålsronder.

För att ett resultat ska godkännas måste minst en spelare från varje sida godkänna resultatet i Golf Gamebook.

Regionindelning

Resultatlistorna delas in i tre regioner; Norrland, Svealand och Götaland. En spelare tävlar i den region där hen har sin hemmaklubb när hen spelar sin första rond i tävlingen.

Regionerna omfattar följande distrikt:

Norrland: Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norr- Västerbotten, Ångermanland.

Svealand: Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland, Örebro Län.

Götaland: Blekinge, Bohuslän/Dal, Gotland, Göteborg, Halland, Skåne, Småland Västergötland, Östergötland.

 

Avgörande vid lika resultat

 1. Flest antal registrerade 9-hålsronder
 2. Flest vunna hål
 3. Lägst exakt handicap dagen efter det att tävlingen är avslutad
 4. Lottning

 

Övrigt

Exempel fördelning av handicapslag

Spelare A, B, C och D har följande exakt handicap och får (efter att ha bestämt vilken tee var och en ska spela från och efter att ha kontrollerat i slopetabellen för den aktuella banan) följande spelhandicap:

I detta exempel får spelare:

 • A noll handicapslag,
 • B 7 handicapslag (12 minus 5),
 • C 15 handicapslag (20 minus 5)
 • D 20 handicapslag (25 minus 5)

att fördela enligt index över banans 18 hål.

 

Exempel poängberäkning

Spelare A och B möter spelare C och D första gången de ska spela Big Green Egg Matchplay Challenge.

Hål 1–9 vinner spelare A och B fyra hål, tre hål delas och spelare C och D vinner två hål:

Spelare A och B har efter den första 9-hålsronden erövrat 11 poäng vardera (4×2+3×1) plus två poäng vardera för att ha erövrat fler poäng än spelare C och D, sammanlagt 13 poäng vardera.

Spelare C och D har erövrat 7 poäng vardera (2×2+3×1).

 

Efter nio hål fortsätter de att spela hål 10–18 men byter partners.

Spelare A och C är partners och spelare B och D är partners hål 10–18.

Spelare A och C vinner två hål, ett hål delas och spelare B och D vinner sex hål.

Spelare A och C erövrar vardera 5 poäng (2×2+1)

Spelare B och D erövrar vardera 13 poäng (6×2+1) plus två poäng vardera för att ha erövrat fler poäng än spelare A och C.

 

Spelare A har i detta exempel erövrat 18 poäng, spelare B 28 poäng, spelare C 12 poäng och spelare D 22 poäng.

 

Frågor

Vid frågor mejla bgesmc@golf.se eller Golf GameBook support@golfgamebook.com