Reglerna för Touren

Mer specifik information om Golf GameBook Cup och de officiella reglerna för deltävlingarna och finalen.
Touren elektrifieras av

Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna för deltävlingarna när som helst under året 2024.

Tävlingsprogrammet för Golf GameBook Cup​

#1 deltävlingen pågår 29.4. – 26.5.2024
#2 deltävlingen pågår 27.5. – 23.6.2024
#3 deltävlingen pågår 24.6. – 21.7.2024
Finalen arrangeras på Bro Hof Slott Golf Club 30.8.-1.9.2024

Reglerna för deltävlingarna

Varje deltävling spelas med poängbogey spelformat.
Det arrangeras tre (3) deltävlingar.
Alla tävlingsrundor bör vara officiella handicaprundor, vars scorekort är inlämnade med Golf GameBook.
Tävlingsrundorna kan spelas på alla slopade banor, vars par är minst 68. Du kan spela från valfri slopad utslagningsplats.
Endast 18-hålsronder är giltiga.
Deltagarna måste vara minst 18 år gamla.
I varje deltävling finns det två (2) klasser: Players (HCP under 18.4) och Rookies (HCP 18.4-40).

Från varje deltävling kommer den bästa kvinnan och den bästa mannen i varje klass att vinna en plats i finalen. Totalt 4 spelare från varje tävling.
Om flera spelare har samma resultat vinner den som har lägst handicap. Det vill säga att den spelare som har lägst handicap vinner när två eller flera spelare har samma resultat. Om två eller flera spelare har exakt samma resultat och handikapp, avgörs resultatet genom lottning.
Finalplatsen kan inte överlåtas till en annan person. Endast spelaren som vunnit kan själv delta i finalen. Om spelaren inte tar emot finalplatsen ges platsen vidare till den spelare som placerade sig som följande i tävlingsresultaten.
Deltagarna kan endast ta emot en finalplats. Ifall spelaren vinner en finalplats i två eller flera deltävlingar, ges finalplatsen vidare till den spelare som placerade sig som följande i tävlingsresultaten i deltävlingen.
Deltävlingarnas deltagare ger sitt samtycke till att Golf GameBook kan kontrollera rondernas giltighet med hemmaklubb och/eller markör.
Deltävlingarnas övriga priser (ej finalplatserna) kommer att lottas ut bland alla deltagare i deltävlingen. Alla spelare som spelat en runda eller mer under deltävlingen deltar i utlottningen.
Golf GameBook kontrollerar de bästa resultaten och ifall det finns misstanke om resultatets riktighet kontaktas spelaren eller vid uppenbara fall diskvalificeras resultatet och tas genast bort från resultatlistan. Detta innebär även att deltävlingarnas vinnare tillkännages först efter att resultaten kontrollerats.

Orsaker till att resultat eventuellt utesluts:
Skillnaden mellan den spelade rondens resultat är orealistiskt i jämförelsen med nuvarande HCP och resultat.
Det spelade resultatet skiljer sig orealistiskt mycket jämfört med spelarens övriga ronder.
Det framgår tydligt i resultatet att spelformen, istället för individuell poängbogey varit någon annan, t.ex. parspel.
Resultaten innehåller orimligt låga resultat på enstaka hål.

Golf GameBook förbehåller sig rätten att ändra reglerna för deltävlingarna när som helst under året 2024.

Information om finalen

Finalen kommer att arrangeras på Bro Hof Slott Golfklubb den 30.8.-1.9.2024.
Golf GameBook står för deltagarnas resa, boende, greenfee, måltider och andra tävlingsrelaterade kostnader.
BMW står för transport från boendet till banan.
Alla priser och andra möjliga produkter som kan delas ut till deltagarna kommer att erbjudas av Golf GameBook och våra partners.

Touren elektrifieras av